Custom Search

​@2017 Nicegab.com . 

LEAVE US A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow us on Facebook

International Eucharistic Congress  

2016 MASS SEQUENCE STATIO ORBIS

THE LORD’S PRAYER - STANDARD ENGLISH VERSION
Our Father who art in heaven
Hollowed be thy name
Thy kingdom come
Thy will be done
On earth as it is in heaven
Give us this day our daily
Bread And forgive us our
trespasses

As we forgive those who
trespass against us oh...
And lead us not into
Temptation But deliver us,
deliver us from evil

DOXOLOGY
For the kingdom
The power and the
glory are yours
Now and forever
AmenAMA NAMIN - TAGALOG VERSION

Ama namin sumasalangit ka
Sambahin ang ngalan mo,
Mapasaamin ang kaharian mo

Sundin ang loob mo, dito sa Lupa para nang sa langit
Bigyan mo pa kami, ngayon
Ng aming kakanin sa araw-araw At patawarin mo kami
Sa aming, mga Sala. Para
Nang pagpapatawad naminSa

nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming

Ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahatNg masama.


DOXOLOGY
Sapagkat sa’yo ang
Kaharian Kapangyarihan at kapurihan

ngayon at magpakailan man.
Ngayon at magpakailanman
THE LORD’S PRAYER - REACH OUT ENGLISH VERSION
 Our Father reach out in heaven
Hallowed be the name
Thy kingdom come thy will be done
on earth as it is in heaven
Give us this day our daily bread
and forgive us debts
as we forgive our debtors
And lead us not into temptation
but deliver us from evil
For thine is the kingdom
and the power and the glory
Forever..AMENAMAHAN NAMU- CEBUANO VERSION

Amahan Namu Nga Naa Sa Mga Langit

Pagdaygon ang imong ngalan,

Muabot kanamo ang imong ginghari-an;

Matuman ang imong pagbuot,

Dinhi sa yuta,Paingon sa Langit!


Ang kalan-on namu sa matag-adlaw,

Ihatag kanamo karung adlawa...


Og pasaylo-a kami

sa among mga sala

maingon nga nagapasaylo

kami sa mga nakasala kanamo.


Og dili mo kami, Itugyan sa panulay.


Hinunu-a,

Luwasa Kami!

Luwasa Kami sa Dautan!"


The Lords Prayer or the Pater Noster in Latin is a Prayer of veneration.

According to the New testament this prayer

is taught by Jesus Christ and concludes with Deliver us from Evil Amen.


A Powerful Prayer intone in different languages, translation and melody.

When the Holy mass is in English we sing the English Version Our Father, in Tagalog the Ama Namin and in Cebuano mass the Amahan Namu.


Liturgical Lyrics of the Lords Prayer in different Languages

Zion Choir List

LORDS PRAYER THE OUR FATHER

AMA NAMIN - TAGALOG VERSION

Ama namin sumasalangit ka
Sambahin ang ngalan mo,
Mapasaamin ang kaharian mo

Sundin ang loob mo, dito sa Lupa para nang sa langit
Bigyan mo pa kami, ngayon
Ng aming kakanin sa araw-araw At patawarin mo kami
Sa aming, mga Sala. Para
Nang pagpapatawad naminSa

nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming

Ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahatNg masama.


DOXOLOGY
Sapagkat sa’yo ang
Kaharian Kapangyarihan at kapurihan

ngayon at magpakailan man.
Ngayon at magpakailanmanTHE LORD’S PRAYER - REACH OUT ENGLISH VERSION
 Our Father reach out in heaven
Hallowed be the name
Thy kingdom come thy will be done
on earth as it is in heaven
Give us this day our daily bread
and forgive us debts
as we forgive our debtors
And lead us not into temptation
but deliver us from evil
For thine is the kingdom
and the power and the glory
Forever..AMEN


AMAHAN NAMU- CEBUANO VERSION

Amahan Namu Nga Naa Sa Mga Langit

Pagdaygon ang imong ngalan,

Muabot kanamo ang imong ginghari-an;

Matuman ang imong pagbuot,

Dinhi sa yuta,Paingon sa Langit!


Ang kalan-on namu sa matag-adlaw,

Ihatag kanamo karung adlawa...


Og pasaylo-a kami

sa among mga sala

maingon nga nagapasaylo

kami sa mga nakasala kanamo.


Og dili mo kami, Itugyan sa panulay.


Hinunu-a,

Luwasa Kami!

Luwasa Kami sa Dautan!"


Our dedication , Commitment and Hard work all to always giving our very best the Glory of God.


ZION CHOIR

THE LORDS PRAYER